Kuljetusliike R.V. Lehtonen Oy

Kontakt

R. V. Lehtonen Oy

Rahtarinkatu 1 – 3
00980 HELSINKI
FINNLAND

Tel. +358 9 6866 820
Fax. + 358 9 6866 8210
Email: vorname.nachname@rvlehtonen.fi

Risto Lehtonen
Tero Linho +358 40 511 59 10
Olivia Issakainen + 358 400 985 641

24 h + 358 725 8355